epirus-news

Αποχαιρετισμός στον Κώστα Γκέτση

Γράφει ο Ν ί κ ο ς   Ρ ί γ γ α ς

Σε θυμάμαι ,Κώστα Γκέτση , από τότενες που  αμούστακο παιδί είχες μπολιαστεί από τις πανανθρώπινες αξίες της Δικαιοσύνης , της Ειρήνης και της Αδερφοσύνης κι αγωνιζόσουνα κι εσύ μαζί μ’ όλουνους τους άλλους για τις κορυφαίες και ευεργετικές αυτές οικουμενικές Ιδέες και επιθυμητές κι αναγκαίες κοινωνικές δομές  και συνθήκες .

Ως Δημοσιογράφος είχες πάντα δικό σου έντυπο και στη συνέχεια ηλεκτρονικό πόστο , απ όπου με την ανυποχώρητη πένα σου έδινες τις μάχες σου για τα διαχρονικά ονειρά μας .

Δυστυχώς ,οι διαιώνιοι ίδιοι Μαμωνάδες δε θέλουν να καταλάβουν ότι οι λόγοι για τους οποίους ο Ανθρωπος δεν βρήκε μέχρι σήμερα το δρόμο του και βιώνει αέναα τις τραγωδίες των πόλεμων , των θανάτων , της φτώχιας και της στυγνής εκμετάλευσης , είναι η έλλειψη κοινωνικής ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  και ΑΔΕΡΦΟΣΥΝΗΣ.

Πρώτος ο Πυθαγόρας  από τον 6ο Π.Χ. αιώνα κραυγάζει και κηρύσσει εκείνο το κορυφαίο     “ Α δ ι α ν έ μ η τ α   τ α   π ά ν τ α    π ά ν τ ε ς   κ α τ έ χ ε τ ε “ ! . 

Ο Σοφοκλής στη συνέχεια κραυγάζει προς την Εξουσία του Κρέοντα με τη φωνή της Αντιγόνης την παναιώνια δήλωση των ασίγαστων αγωνιστών και ερωτικών ανθρώπων“  Γ ε ν ν ή θ η κ α   γ ι α   ν ΄ α γ α π ά ω   κ α ι   ν ΄ α γ α π ι έ μ α ι    κ ι   ό χ ι    γ ι α   ν α   μ ι σ ώ ! . . .”

Ο  Σωκράτης  βροντοφωνάζει από τον 5ο αιώνα Π.Χ.    “  Δ ε ν   ε ί μ α ι   π ο λ ί τ η ς   ο ύ τ ε   τ η ς   Α θ ή ν α ς   ο ύ τ ε   τ η ς   Ε λ λ ά δ α ς ,   ε ί μ α ι   π ο λ ί τ η ς    τ ο υ    κ ό σ μ ο υ  { που το επαναλαμβάνει ο μεγάλος μας Παλαμάς μετά απο 24 αιώνες } ! . . .  “

Ο Χριστός έπειτα διδάσκει ταυτόχρονα και το“  ο       έ  χ ω ν    δ ύ ο   χ ι τ ώ ν ε ς   ν α   δ ί ν ε ι    τ ο ν   έ ν α ν  “   

                                                – 2 –

και το“   Α γ α π α τ ε   α λ λ ή λ ο υ ς  ! “Δικαιοσύνη δηλαδή και αμοιβαίο σ’ αγαπώ !

Υστερα έρχεται ο Ρουσσώ και δηλώνει στο  “ Κοινωνικό Συμβόλαιο “ , “  Ο ι   κ α ρ π ο ί   α ν ή κ ο υ ν   σ ε   ό λ ο υ ς   , η   Γ η   σ ε   κ α ν έ ν α ν  ! “

Και  τέλος ο  φιλόσοφος και Επαναστάτης  ΜΑΡΞ  δηλώνει κατηγορηματικά   “  Α π ‘   τ ο ν   κ α θ έ ν α   σ ύ μ φ ω ν α    μ ε   τ ι ς   δ υ ν α τ ο τ η τ έ ς   τ ο υ   ,  σ τ ο ν  κ α θ έ ν α   α ν ά λ ο γ α   μ ε   τ ι ς   α ν ά γ κ ε ς   τ ο υ ! . . ¨

Δηλαδή , κηρύσσει τη  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ   Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α Σ , που είναι η βαθύτερη και κορυφέστερη έννοια της Δικαιοσύνης .

Απ όλα αυτά οι Μαμωνάδες δεν κατάλαβαν ή δε θέλουν να πιστέψουν τίποτα , αφού το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πουγκί τους .

Εμείς όμως έχουμε πειστεί βαθιά μέσα μας  ότι   ο   ζ η  –    

τ ο ύ μ ε ν ο ς   διαχρονικά    Α ν θ ρ ω π ο ς    ε ί ν α ι    ο   αμφίπλευρα , πολύπλευρα   και  πανανθρώπινα  Ε ρ ω – τ ι κ ό ς   Α ν θ ρ ω π ο ς  ,  αυτός δηλαδή που θα νιώθει , θα σαρκώνει , θα ξεκορμίζει , θα σεργιανάει , θα τραγουδάει , θα φιλεύει και θα σαρκώνει   τ ο   Δ ί κ α ι ο    κ α ι   μ έ γ α   α μ ο ι β α ί ο   σ ΄ α γ α π ώ ! !

Μέσα σ΄αυτούς τους Ανθρώπους ανήκες κι εσύ συνονειρευτή Κώστα Γκέτση , γι αυτό και ο συντροφός σου και ο γιος σου είναι εύλογα περήφανοι για σένανε .

Και τότενες που θάρθει εκείνη η ώρα της Δικαιοσύνης και του αμοιβαίου σ’ αγαπώ  όλοι οι οραματιστές θα ξεχωθούμε από τους λάκους μας και σαν τους « Πρωτοπανηγυριώτες» του ΣΥΚΕΛΙΑΝΟΥ θα χορέψουμε το διπλοκάγκελο της αδερφοσύνης και θα κηρύξουμε  και θα τραγουδήσουμε το εγερτήριο του μεγάλου μας ΜΙΚΗ ,« ΟΜΠΡΟΣ ΝΑ ΣΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ / ΟΜΠΡΟΣ ΝΑ ΓΕΝΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΠΝΕΜΑ ! . . .» , έχοντας ταυτόχρονα στο νου μας τον γίγαντα  ΠΑΛΑΜΑ να μας κραυγάζει νοερά :   «  Γύφτε Λαέ ακουσέ με /  το πρωτόσταλτο είμαι σημάδι / από την

                                             – 3 –       

πλάση που θαρθεί / κ’ ύστερα κι από ποιους καιρούς και χρόνια πόσα ./  Ενας εγώ και ζω για χίλιους / Γύφτε Λαέ ακουσέ με / δε σου μίλησε Προφήτης σου / ποτέ σαν τη δική μου γλώσσα ! . . .»

Μ ‘ αυτά τα ανύπνωτα όνειρα έχουμε γαλουχηθεί και γι αυτά αγωνιστήκαμε κι αγωνιζόμαστε αξέχαστε αγωνιστή Κώστα Γκέτση  και είμαστε περήφανοι γι αυτό .

Βέβαια σήμερα βιώνουμε το μεγαλύτερο πισωγύρισμα της Ιστορίας με τον Καπιταλισμό να επιδιώκει με πολλά και απίστευτα αντικοινωνικά μέσα εκμετάλευσης και φόβου να μας κάνει  α γ έ λ ε ς   χωρίς συνείδηση και δίχως δικαιώματα . Ομως στο τέλος ο οικουμενικός ΑΝΘΡΩΠΟΣ όποιου χρώματος , πατρίδας , θρησκείας και πολιτισμού με όπλα του τη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και το  ΑΜΟΙΒΑΙΟ Σ’ ΑΓΑΠΩ θα επικρατήσει σ’ όλη τη Γης .

Τελειώνω τον αποχαιρετισμό μου στην εξοδό σου με τους παρακάτω συμβολικούς στίχους μου :

Ποιες είστε σεις ωρέ ;

Εμείς είμαστε η Ελευθερία , η Δημοκρατία , η Ειρήνη , η Αρετή

Μπαίστε όλες δεύτερες

Εγώ ‘μαι  η  Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η   η   π ρ ώ τ η

Και να οι Απόστολοι , Αλάθητοι κι Αθάνατοι

Μάρτυρες , Κριτές κι Εγγυοδότες μου

Ο   Ε ρ ω τ α ς  ,  η   Π ο ί η σ η   κ’ η   Ε π α ν ά σ τ α σ η ! . . .

Ωρα σου καλή Κώστα Γκέτση , αξέχαστε φίλε και μαχητή του μεγάλου μας οράματος.

Ν ί κ ο ς   Ρ ί γ γ α ς

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

To Top